Hei, og velkommen til disse sidene som handler om alt som har med studietilbud innenfor høyere utdanning å gjøre. Her finner du mye informasjon om de yrkene som er etterspurt i dagens arbeidsmarked og de som etter alt å dømme vil være mest ettertraktet i fremtiden. For deg som er på randen av studenttilværelsen, er dette helt essensiell informasjon.

Husk at du bør velge noe som både er faglig interessant for deg å holde på med i 3 – 5 år og samtidig noe som kan gi deg økonomisk utbytte resten av livet. Dersom du velger noe som ikke egentlig er så interessant for deg, vil kjedsomheten fort bli uutholdelig allerede under utdanningen og kanskje bli enda verre når du kommer i jobb. Tar du et valg som ikke kan gi deg god økonomi er det kanskje ikke så viktig nå, men dette valget vil forfølge deg resten av livet. Tenk på livskvaliteten din både på kort og lang sikt når du velger.

På disse sidene får du inngående informasjon om blant andre de studiene som vil produsere de fleste av fremtidens ledere, fag som juss, siviløkonomstudiet, og industriell økonomi. En forståelse av juridiske, tekniske, og økonomiske forhold, gjerne sett i sammenheng, vil gjøre det til en nøkkelspiller i enhver bedrift, organisasjon, eller forvaltningsorgan.

Her er også inkludert en del yrkesvalg som er svært trygge når det gjelder fremtidig etterspørsel på arbeidsmarkedet. Det gjelder blant andre fag som reiseliv, arkitektur, odontologi, og farmasi, alle vekstnæringer nå og trolig langt inn i fremtiden (bonuskode til Folkeautomaten).